top of page
Virus Studies

Prednosti HACCP sistema

Sve je veći broj izvora zagađivanja i zagađujućih materija, ali i rizik od bolesti izazvanih problemima u proizvodnji hrane – primjena novih tehnologija, izmijenjeni životni stilovi i sve manja otpornost ljudi. Prednosti primjene ovog sistema su:

  • Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;

  • Obezbjeđuje snabdijevanje stanovnika zdravstveno bezbijednim prehrambenim proizvodima;

  • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;

  • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;

  • Povećava konkurentnost preduzeća na svjetskom tržištu;

  • Uklanja barijere internacionalne trgovine;

  • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;

  • Povećava profit.

bottom of page