top of page
Escalator Handrail Sanitization

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

Pod pojmom dezinfekcije podrazumjevaju se svi postupci koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama. “Sanacija 3D” d.o.o. koristi hemijske metode pri obavljanju ovih, esencijalno važnih, preventivnih, protuepidemijskih mjera. Koristi se dezinfekcionim sredstvima koji su dozvoljeni za upotrebu u prehrambenoj industriji, a koji se apliciraju putem najsavremenijih automatskih raspršivača (mikrosola) koji rasprskavaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka, predmeta i okoline 24 sata.

Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo

Nadežde Petrović 18 DO, 71 000,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 842 563


+387 33 842 568


info@sanacija3d.ba

ID Broj: 4923659756

PDV broj: 259875462

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page