top of page
Virus Studies

Kome je HACCP namijenjen?

Zemlje Evropske unije uvele su HACCP u svoje zakonodavstvo u svim područjima rada sa hranom i zabranile uvoz prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja koje nisu proizvedene po načelima HACCP sistema.

HACCP treba da uvedu:
  • Sve proizvodnje i prerade (pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolača i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prerade voća, povrća, proizvodnje konditora, bombona, žvaka i dr.),

  • Sve proizvodnje i prerade vode za piće kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane,

  • Sve organizacije koje se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda,

  • Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda,

  • Ustanove koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dječjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija,

  • Objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),

  • Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, svi veleprodajni objekti,

  • Maloprodajni objekti,

  • Ugostiteljski objekti kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane i dr.

bottom of page