top of page
Escalator Handrail Sanitization

ERADIKACIJA KOROVA

Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog rastinja predstavlja skup različitih učinkovitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Preventivna eradikacija korova (eviperacija) se radi u različitim vremenskim intervalima zavisno o objektu gde se ona izvršava (svakih 90 ili 180 dana).

 

Važnost redovnog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje.

To su prvenstveno:

  • Neiskorištene poljoprivredne površine,

  • Obale rijeka,

  • Rubovi prometnih željezničkih pruga,

  • Luke, kao i druge djelatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cjevovodi, i dr.),

  • Travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Jedan od novijih problema odnosi se, na ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.

Uslugu eradikacije korova obavljamo prskajući cjelokupni prostor zahvaćen korovom efikasnim sredstvima.

 

Preventivna eradikacjia korova se vrši svakih 180 dana zavisno od namjene objekta gdje se ona izvodi.

Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo

Nadežde Petrović 18 DO, 71 000,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 842 563


+387 33 842 568


info@sanacija3d.ba

ID Broj: 4923659756

PDV broj: 259875462

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page