top of page
Escalator Handrail Sanitization

FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak suzbijanja insekata i njihovih razvojnih oblika plinovima izraženog insekticidnog djelovanja

Fumigacija je postupak suzbijanja insekata, grinja i glodara primjenom fumiganata. Fumiganti predstavljaju hemijske materije, koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju, u koncentracijama koje uništavaju štetne organizme koji su im izloženi.

 

Žitarice imaju važnu ulogu u ishrani ljudi, ali su u isto vreme i bogat izvor hrane za štetne insekte. Pored toga što se štetočine hrane zrnevljem žitarica, takođe oštećuju i zagađuju zdrava zrna, na taj način umanjujući ekonomsku vrijednost žitarica. Zbog ovog problema, je danas, fumigacija redovna mera zaštite protiv štetočina.

 

Prednosti fumigacije su:

 

  • vrlo visoka efikasnost

  • djeluje na sve razvojne oblike insekata

  • fumiganti prodiru i na najnepristupačnija mjesta

  • nema rezidua fumiganata u robi

  • može se tretirati upakovana roba

 

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porijekla (žita, brašno i prerađevine od brašna, soja, suncokret, pasulj, ljekovito sušeno bilje, sušeno voće i povrće, duhan, čajevi, suhomesnati proizvodi itd.).

 

Fumigacija se provodi po strogim pravilima i uz posebne mjere opreza. Propusti u provođenju fumigacije mogu izazvati daleko veće štete i posljedice od klasične dezinsekcije.

Fumiganti su vrlo toksični za sva toplokrvna bića pa tako i za samog čovjeka te se u njihovoj primjeni strogo treba pridržavati posebnih pravila, provoditi preventivne mjere i koristiti specifičnu zaštitnu opremu.

Proces fumigacije i mjere zaštite dijelimo na: pripremne radove, puštanje fumiganata, vrijeme izloženosti i degazaciju i primopredaju robe ili objekata.

Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo

Nadežde Petrović 18 DO, 71 000,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 842 563


+387 33 842 568


info@sanacija3d.ba

ID Broj: 4923659756

PDV broj: 259875462

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page