top of page
Escalator Handrail Sanitization

TERMIČKA AEROSOLIZACIJA

TERMIČKA AEROSOLIZACIJA Predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica.

Termicka-Aerosolizacija.jpg

Termička aerosolizacija se vrši preparatom u vidu fenolne otopine virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja – kombinacijom fenola biljnog porijekla koji vrlo djelotvorno pročišćuje zrak, a može se koristiti u prisustvu ljudi i životinja. Preparat djelotvorno djeluje na sve gram-negativne i gram-pozitivne bakterije, uključivo i legionellu, protiv aerogenih infekcija i sprječava rast gljivica. Preparati se apliciraju ULV nebulizatorom koji raspršuje čestice u veličini od 0,5-1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora.

Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo

Nadežde Petrović 18 DO, 71 000,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 842 563


+387 33 842 568


info@sanacija3d.ba

ID Broj: 4923659756

PDV broj: 259875462

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page