top of page
Search

Na samom vrhu u oblasti sanitarno-ekološke zaštite


Kompanija “Sanacija 3D” d.o.o iz Sarajeva brzorastuća je kompanija čiji je plan u budućem proširiti poslovanje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i biti na samom vrhu u oblasti sanitarno-ekološke zaštite.


Kompanija predstavlja koncept inovativnog sistema rada u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, koji ne podrazumijeva samo usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nego čitav paket usluga koji bi jednom privrednom subjektu bio relevantan.


Direktor kompanije Samir Siručić u razgovoru za “Poslovne novine“ prisjetio se kako su počeci i korijeni firme svakako bazirani na primarnim uslugama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, ali ulažući ogroman trud i rad vremenom su proširili usluge na jedan cjelokupan sistem poslovanja.


Kompanija je počela s pet radnika i dvoje vozila, a danas upošljavaju 15 radnika i posjeduju sedam vozila na teretnu.


Prema svim spomenutim parametrima Sanacija 3D se svrstava u brzorastuće velike kompanije.


Sjedište firme je u Sarajevu, ali ima i novootvorenu poslovnicu u Tešnju. Za budući period planiraju otvaranje poslovnih jedinica i u drugim gradovima.


“Iako smo se na početku, davne 2014.godine bazirali samo na Kanton Sarajevo, danas već djelujemo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i imamo 70 posto tržišnog učešća“, kazao je Siručić.Pojasnio je kako je kvalitet primarna stavka u poslovanju.


”Ono što mogu izdvojiti jeste da naš koordinacijski tim uposlenih prati preporuke WHO-a, te sve naše usluge i proizvode baziramo na tim preporukama. Radimo sa provjerenim preparatima, koji dolaze iz EU i koji nisu štetni za zdravlje čovjeka.

Kao što sam već prethodno naveo primarno se bavimo uslugama DDD-a, odnosno dezifnekcije, dezinsekcije i deratizacije“, kazao je Siručić.


Firma izvodi i druge visoko sofisticirane poslove iz oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao što su deviperacija (sprečavanje prisustva zmija), termička aerosolizacija (dezinfekcija zraka i ventilacionih sistema), eradikacija korova (uništavanje korova), hiperhlorinacija vode (dezinfekcija instalacija i sistema za vodu), fumigacija (regulacija populacije štetočina – insekata i glodara, gasovitim sredstvima te implementacija i kontrola HACCP sistema.


Kompanija je prisutna na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, a trenutno imaju potpisane ugovore iz oblasti sanitarno-ekološke zaštite sa preko 300 komitenata, koji posjeduju oko 3.000 objekata.


”S obzirom na to da insistiramo na visokoj kvaliteti i profesionalnom i odgovornom izvođenju radova, ne susrećemo se sa reklamacijama na naš rad, što me izuzetno raduje”, rekao je Siručić.


Pojasnio je kako objekti u kojima se sprovode sanitarno-ekološke mjere su objekti svih namjena.


Ponuda usluga se razlikuje u tome, da li objekat posjeduje kuhinju i ima dodira sa hranom, ili je objekat isključivo poslovne prirode bez dodira sa hranom. Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Sl.novine FBiH“,br:30/16), članovima 8., 10. i 12. predviđena je dinamika izvođenja predmetnih radova, a u ovisnosti od djelatnosti privrednog subjekta.


”Kod sprovođenja poslova sanitarne i ekološke zaštite, primjenjujemo principe rada po HACCP sistemu, kao i po zahtjevima ostalih standarda.. Primjena HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistema ili u prevodu “analiza opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama”, u sprovođenju DDD radova u mnogim zamljama Evrope ima za cilj unapređenje zaštite i smanjenje mogućnosti neželjenih efekata preparata na zdravlje stanovništva”, istakao je Siručić.


Pojasnio je kako je HACCP sistem koji garantira neškodljivost u djelatnostima kojima je obaveza odsustvo štetnih mikroorganizama i njihovog učinka.


Sistem se pokazao vrlo djelotvornim i prepoznat je u krugovima prehrambene industrije i znanstvenim krugovima širom svijeta, te ga podržavaju međunarodne institucije i agencije FAO, WHO, Codex alimentarius itd.


Uveden je i uvodi se u legislativu mnogih zemalja. Bazični elementi sistema nisu novi, ali je pristup potpuno novi i u svojoj osnovi predstavlja pomak sa reaktivne kontrole na preventivnu proaktivnu kontrolu.


Sanacija 3D za veoma kratko vrijeme uspjela je postati brzorastuća kompanija.


”Napomenuo sam da svoj rad baziramo na visokoj profesionalnosti i kvalitetu, također pratimo svjetske trendove iz ove oblasti i implementiramo ih u BiH. Takav pristup rada i inovacije pomažu nam da se izdignemo iznad nelojalne konkurencije i na taj način budemo jedina firma, koja može odgovoriti svim zahtjevima i problemima iz ove oblasti”, rekao je Siručić.


Značajan uspjeh u poslovnoj priči, pojasnio je direktor kompanije, imaju i radnici.


”Moja parola je uvijek bila da je dobar radnik – zadovoljan radnik. Da bi to postigli pridajemo veliki značaj daljem usavršavanju naših uposlenika, prisustvom raznim seminarima i edukacijama. S ponosom ističemo da naša kompanija njeguje i socijalni aspekt, a to je da od 2018. godine uživamo status firme koja upošljava više od 50 posto osoba sa invaliditetom. Prema tome naglašavam uvijek da je Sanacija 3D firma sa društveno-odgovornim statusom”, rekao je Siručić.


Govorio je i o planovima za budući period.


“Sanaciju 3D d.o.o. vidimo na samom vrhu u oblasti sanitarno-ekološke zaštite. Jako nam je važno očuvati status i dignitet naše kompanije”, dodao je on.


Istakao je kako nastoje predstavljati standard, biti mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja; klijentima prvi izbor za kontakt, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner, te društveno odgovorna kompanija.


”Planovi su nam i da educiramo uposlenike javnih preduzeća i javnih ustanova, koji su zaduženi za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama i Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom da su dužni 35 posto svih javnih nabavki izvršiti preko društveno odgovornih firmi putem rezervisanog ugovora”, zaključio je Siručić.


Razgovarala: Anesa Pindžo


23 views0 comments

Comments


bottom of page