top of page
Search

Šta je DEZINSEKCIJA i zbog čega je to važna mjera sprovođenja u objektima i domaćinstvima?

Dezinsekcija je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata.

Dezinsekcija je važna preventivna mjera u borbi protiv zaraznih oboljenja. Izuzetan značaj ima u sadašnjoj situaciji, kada se broj štetnih insekata (vektora raznih oboljenja) mnogostruko uvećao. Sanacija 3D d.o.o. pri obavljanju poslova i stručnih radova dezinsekcije služi se najsavremenijim preparatima koji pružaju mogućnost vršenja ovih poslova bez potrebe da prostori budu prazni, što do sada nije bilo moguće.


Radi zadovoljenja ekoloških standarda smanjivanjem upotrebe konvencionalnih sredstava gelovi zadnjih godina u razvijenim zapadnim zemljama dostižu 70% primjenu na poslovima dezinsekcije. Preparat se upotrebljava u obliku gela, stvarajući tanki mikrofilm koji ima rezidualno dejstvo do 120 dana. Ovakva svojstva preparata omogućava rad u bilo koje vrijeme jer ingridijensi su 100% neškodljivi za okoliš i ljude.


Suzbijanje različitih insekata ima veliko higijensko značenje, jer su insekti prenosioci zaraznih i krvnih parazitnih bolesti. Njihovim suzbijanjem sprečavaju se štete koje izazivaju prenošenjem određenih bolesti. Važno je na vrijeme reagovati kako bi se njihov broj smanjio.


U okviru dezinsekcije može se vršiti:


• dezinsekcija muha,

• dezinsekcija mrava,

• dezinsekcija žohara,

• dezinsekcija stjenica.

20 views0 comments

Комментарии


bottom of page