top of page
Search

8 GODINA U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA!Naša firma, Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo osnovana je 2014. godine. Od tada bilježimo konstantan rast i razvoj zahvaljujući kvaliteti rada i visokoj profesionalnosti.


Ove godine proslavljamo osam godina postojanja i uspješnog rada u Bosni i Hercegovini, na šta smo jako ponosni. Mnogo rada, truda i zalaganja stoji iza naziva firme “Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo.”


Za toliko godina našeg postojanja postali smo vodeća firma iz oblasti sanitarno-ekološke zaštite u BiH. Jedna smo od rijetkih firmi koja se razvila u renomiranu firmu čije ime postaje potvrda i garancija kvalitete.


Primarna karakteristika naših osam godina je veliki broj zadovoljnih klijenata, koji su najbolja garancija da rješavamo svaki problem iz oblasti ekološko-sanitarne zaštite na optimalan način.


Ostale reference koje su obilježja naše firme su efikasno upravljanje, napredne tehnologije, stručno kvalifikovano osoblje, brzi razvoj, te unaprijed postavljeni strateški ciljevi, kojima se teži kroz rad sa svakim komitentom.


Osnovna djelatnost firme Sanacija 3D je sprovođenje mjera sanitarne zaštite, odnosno mjera DDD-a (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Razlog našeg postojanja je velikoj potrebi za poboljšanje zdravlja ljudi i kvaliteta života.

POSLOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE su primarne usluge naše firme, a pored ovih nudimo i usluge: deviperacije, termičke aerosolizacije, hiperhlorinacije vode, eradikacije korova i ostale usluge vezane za sanitarno-ekološku zaštitu.


Sva pravna lica, bez obzira na djelatnost kojom se bave, obavezna su u objektima provoditi preventivne radove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i to na osnovu Pravilnika o načinu izvođenja DDD poslova. (Sl.novine 30/16)


PRINCIP RADA PO HACCP SISTEMU /Hazard Analysis Critical Control Points/


Kod sprovođenja poslova sanitarne i ekološke zaštite, primjenjujemo principe rada po

HACCP sistemu.


Primjena HACCP /Hazard Analysis Critical Control Points/ sistema ili „analiza opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama” u sprovođenju DDD radova u mnogim zemljama Evrope ima za cilj unapređenje zaštite i smanjenje mogućnosti neželjenih efekata preparata na zdravlje ljudi.


SANACIJA 3D d.o.o. kao društveno odgovorna firma

NIKO NIJE JEDNAK, DOK SVI NISMO JEDNAKI.


Opći problem nezaposlenosti, nedostatak adekvatnih programa, podrške i edukacije, kao i brojne prepreke u okruženju, dovode osobe sa invaliditetom u tešku situaciju po pitanju pronalaženja i zadržavanja posla.


S obzirom da živimo u društvu koje ima diskriminatorski odnos prema jednoj od najugroženijih građana BH društva, osobama sa invaliditetom, Sanacija 3D rado otvara vrata svoje kuće toj kategoriji društva.Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku već od 2018.godine na tržištu djelujemo kao društveno odgovorna firma koja zapošljava osobe sa invaliditetom i u čijem sastavu je zaposleno više od 50% ovakvih osoba.


SANACIJA 3D d.o.o. ima za cilj potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom.


Podržimo osobe sa invaliditetom, jer niko nije jednak, dok svi nismo jednaki!


03.12. se obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.


„Sa ponosom možemo istaći da smo prisutni na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, da trenutno imamo potpisane ugovore iz oblasti sanitarno-ekološke zaštite sa preko 1.000 komitenata. Obzirom da insistiramo na visokoj kvaliteti i profesionalnom i odgovornom izvođenju radova, ne susrećemo se sa reklamacijama na naš rad, što me izuzetno raduje.”direktor Samir Siručić, dipl.ing.

25 views0 comments

コメント


bottom of page