top of page
Search

Šta je sve dezinfekcija?


Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.


Pod pojmom dezinfekcije podrazumjevaju se svi postupci koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama. “Sanacija 3D” d.o.o. koristi hemijske metode pri obavljanju ovih, esencijalno važnih, preventivnih, protuepidemijskih mjera. Koristi se dezinfekcionim sredstvima koji su dozvoljeni za upotrebu u prehrambenoj industriji, a koji se apliciraju putem najsavremenijih automatskih raspršivača (mikrosola) koji rasprskavaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka, predmeta i okoline 24 sata.


Sarajevo, Nadežde Petrović 18DO +387 33 842-563 info@sanacija3d.ba Ili posjetiti našu web stranicu www.sanacija3d.ba

4 views0 comments

コメント


bottom of page