top of page
Search

Šta je eradikacija korova?

Updated: Jul 28, 2023


Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog rastinja predstavlja skup različitih učinkovitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete. 🔧🌿 Preventivna eradikacija korova (eviperacija) se radi u različitim vremenskim intervalima zavisno o objektu gde se ona izvršava (svakih 90 ili 180 dana). ! 🌱💪

Važnost redovnog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje.

To su prvenstveno:

  • Neiskorištene poljoprivredne površine,

  • Obale rijeka,

  • Rubovi prometnih željezničkih pruga,

  • Luke, kao i druge djelatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cjevovodi, i dr.),

  • Travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Jedan od novijih problema odnosi se, na ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.

Uslugu eradikacije korova obavljamo prskajući cjelokupni prostor zahvaćen korovom efikasnim sredstvima.

Preventivna eradikacjia korova se vrši svakih 180 dana zavisno od namjene objekta gdje se ona izvodi.

6 views0 comments

Comments


bottom of page