Dezinfekcija – najznačajnija protuepidemijska mjera!

Ukoliko želite da uradite profesionalnu dezinfekciju prostora u kojem boravite, firma Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo vam stoji na raspolaganju za dezinfekciju svih vrsta objekata, od poslovnih prostorija i stambenih objekata, do domaćinstava i otvorenih površina.

Pandemija je u javnosti posebno aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama za dezinfekcije ruku i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.

Svakako da osim redovne, radimo i preventivnu protuepidemijsku dezinfekciju.

Budući da COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba redovno dezinficirati.

Preventivna protuepidemijska dezinfekcija razlikuje se od redovne, preventivne po vrsti preparata i načinu aplikacije. Koriste se automatski raspršivači (mikrosoli) koji rasprskivaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka i okoline.

Dezinfekciju je potrebno raditi redovno, pogotovo na mjestima gdje cirkuliše veliki broj ljudi.
Od svih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, dezinfekcija predstavlja najznačajniju protivepidemijsku mjeru.