COVID-19 – zaštitite se dezinfekcijom!

Pojava koronavirusa Covid-19 u javnosti je aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama dezinfekcije ruku, cijelog tijela i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.
Zaštitite se na siguran i ekološki način!
Kontaktirajte nas na broj 033/842-563 ili na e-mail info@sanacija3d.ba

Tretman protiv smeđih žohara (Blattella germanica)

SMEĐI ŽOHARI ( BLATTELA GERMANICA) KAO NAJLJUĆI NEPRIJATELJ I NAJČEŠĆI ŠTETNIK U UGOSTITELJSTVU I U DOMAĆINSTVU

smedji-zohar-2

Smeđi žohari su fluktuacijom i mobilnošću robe postali pratitelji čovjeka-sinantropni štetnici.Najviše se zadržavaju u domaćinstvima i proizvodnim procesima s hranom. Tako su u ugostiteljstvu prisutni u kuhinjama – video YouTube, kupaonicama, skladištima (hoteli, restorani, pizzerie, pekare, buregdžinice, fast food , slastičarne, krčme, ugostionice, bifei i buffeti, caffe barovi, frizerski saloni, mesare, ribarnice). Ima ih u bolnicama, domovima za stare osobe, đačkim domovima, vrtićima i igraonicama. Često su u javnim kuhinjama i kuhinajma javnih ustanova, u prijevoznim sredstvima poput brodova, željezničkih kompozicija i zrakoplovima. Skrivaju se u pukotinama zidova i procijepima kuhinjskih elemenata, drvenim štokovima-dovratnicima, iza pločica.

Ne vole svjetlost, može ih se zvati “noćnim insektima” što vrijedi znati pri njihovu otklanjanju.

Kada ih se viđa danju, znači da su se toliko namnožili da im je životni prostor postao skučen, a potraga za hranom koje ima sve manje izvlači ih na dnevno svjetlo (visoka infestacija). I tu se javlja potreba za drastičnim mjerama suzbijanja.

Nažalost, korisnici se javljaju najčešće tek u toj poodmakloj fazi najezde žohara, dakle onda kada je sve što su sami pokušali pri otklanjanju žohara propalo ili kada je stanje postalo neizdrživo, njihovo je strpljenje doseglo vrhunac, a borba protiv žohara postala epskom avanturom. Nalaze smeđe žohare u blizini djece, noću i danju na krevetu, po hrani, neprestalno.

Žive u izuzetno vlažnim uvjetima i visoka im temperatura ne smeta, dok se kemikalije – insekticidi potrebne za njihovo suzbijanje u vlazi razblažuju ili ispiru te na visokim temperaturama ili karboniziraju ili do neke mjere isparavaju. Time je često oslabljena i učinkovitost samih kemikalija …Temperatura u blizini nule usporava razvojni ciklus žohara, smanjuje potrebu za prehranom, a ispod nule dolazi do uginuća prvenstveno  larvi, nimfi a zatim i odraslih insekata, već nakon par sati.

Uz to žohari vrlo brzo stvaraju otpornost (rezistenciju) na insekticide. Bez zraka mogu preživjeti i do 45 minuta. Sve navedeno komplicira uništavanje žohara

ŠTETNOST ŽOHARA U žIVOTNOJ I RADNOJ SREDINI PO UKUĆANE,KORISNIKE I RADNO OSOBLJE:

Smeđi žohari u prvom redu štete ukućanima i radnoj sredini ne samo izgledom od čega većina ljudi koji se susreće sa smeđim žoharima ima trajno gađenje, aksioznost, psihičke prolazne smetnje koje rezultiraju padom raspoloženja pa čak i padom radne sposobnosti i osobne sigurnosti u sebe.

MOGU OŠTETITI tekstil, papir, knjige.

Izmetom i urinom mogu izazvati osjetljivih elektronskih sklopova u elektroničkim uređajima u koje se zavlače (računare, display aparata, vage, programatori, senzori, telefoni, mikrovalne pećnice)

Svojim vektorskim-prenositeljskim  djelovanjem prenose veliki broj infektivnih i zaraznih bolesti konkretno u hrani i namještaju, a sa kojima ljudi dolaze u kontakt po unosu hrane ili brišući i dodirujući kožom mjesta izmeta smeđih žohara u većini slučajeva potpuno nesvjesni kontakata sa izmetom i bakterijama koje ostaju nakon prolaza smeđih žohara.

Sekretima i ekskretima (izmetom) te presvlakama zagađuju hranu, predmete i površine kojima se služe ili borave ljudi.

Spektar bakterija koje smeđi žohari prenose odnosno mogu prenijeti u praksi je veliki ali se najčešće primjećuju infekcije sa ovim vrstama bakterija a prenose ih isključivo smeđi žohari ako je higijena stana, kuće i lokala propisna:

  • salmonela
  • streptokoka
  • stafilokoka
  • tuberkuloza,kolera, tifus,

Put ulaska ovih bakterija u tijelo čovjeka je putem izmeta, neopranih ruku, nakon kontakta pacijenta odnosno ukućana sa insektim ili nedovoljno dobro opranom pribora za jelo.
Smeđi žohari prenose i teže vrste infekcija poput virus (npr Poliovirus)

Nestručnim radom postoji opasnost od trovanja ukućana, radnog osoblja, kao i do pojave još veće otpornosti insekata

Kada se već primjeti velika infestacija tada se mora znati da će borba biti dugotrajna-višekratna i naporna, ali da će zajedničkim postupanjem korisnika i izvoditelja proizvesti rezultat otklanjanja smeđih žohara.

Suzbijanje odnosno uništavanje smeđih žohara je proces i postupak koji zahteva strpljenje i odlučnost samog vlasnika i korisnika prostora gde su smeđi žohari nastanjeni da bi došlo do trajne dezinsekcije odnosno eradikacije. On ovisi o uvjetima u prostoru i o biologiji insekta, o tehnologiji primjene insekticida, kvaliteti i dozi samog insekticida, trudu i radu izvoditelja ali i o trudu i radu korisnika dezinsekcije.

Obzirom na navedeno spoznaja je da se smeđi smeđi žohari ne mogu suzbijati mehaničkim “udaranjem” (može ljepljivim klopkama i hormonalnim lovkama) već kemijskim putem kada žohar ili unosi insekticid u probavni i respiratorni sistem ili prelazi kontaktno preko sloja insekticida koji će mu bilo odjednom – akutno kao “knock down” ili postupno – kumulativno tzv. rezidualnim – ostatnim djelovanjem predati ubitačnu dozu insekticida.

Uočene fekalije kao mljevena kahva, ostaci tijela, presvlaka, mrtvi i živi insekti, jajašca  su znak da je dezinsekcija žohara u stanu, prostoru i/ili lokalu HITNO POTREBNA te da Vam predstoji teška, ali ne nemoguća borba u procesu suzbijanja smeđih žohara.

Na slijedećem linku pogledajte uspješno uništavanje (tretman dezinsekcije) protiv smeđih žohara: https://www.youtube.com/watch?v=HirLBysEhqQ .

PIŠE: Amar Ibrulj Magistar prehrambene tehnologije, HACCP manager, dipl.san.ing.

Dezinsekcija gradske deponije Sarajevo

Nakon odrađene dezinfekcije i deratizacije objekata KJKP Rad, naše ekipe su također uspješno uradili i dezinsekciju objekata i glavne gradske sanitarne deponije leđnom i ručnim pumpama.

U nastavku možete pogledati video kako je to sve izgledalo: https://youtu.be/5jua2obzviU

leđna