Dezinfekcija – najznačajnija protuepidemijska mjera!

Ukoliko želite da uradite profesionalnu dezinfekciju prostora u kojem boravite, firma Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo vam stoji na raspolaganju za dezinfekciju svih vrsta objekata, od poslovnih prostorija i stambenih objekata, do domaćinstava i otvorenih površina.

Pandemija je u javnosti posebno aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama za dezinfekcije ruku i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.

Svakako da osim redovne, radimo i preventivnu protuepidemijsku dezinfekciju.

Budući da COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba redovno dezinficirati.

Preventivna protuepidemijska dezinfekcija razlikuje se od redovne, preventivne po vrsti preparata i načinu aplikacije. Koriste se automatski raspršivači (mikrosoli) koji rasprskivaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka i okoline.

Dezinfekciju je potrebno raditi redovno, pogotovo na mjestima gdje cirkuliše veliki broj ljudi.
Od svih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, dezinfekcija predstavlja najznačajniju protivepidemijsku mjeru.

Uništavanje žitnog žiška (Sitophilus granarius) i leptirica u pekarskoj industriji

Žitni žižak (Sitophilus granarius) ima više generacija godišnje, imago (odrastao kukac) je veličine oko 4 mm, smeđe do crne boje. Žitni žižak živi isključivo u skladištima hraneći se i razmnožavajući u svim vrstama žita. Ženka polaže jaja u samo zrno. Ispiljene ličinke razvijaju se i hrane u zrnu i mogu pojesti i onečistiti 70% sjemena.

Stručan tim naše firme Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo intervenisat će po Vašem pozivu i izvršiti tražene radove. 

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam treba savjet kontaktirajte nas na broj telefona 033/842-563, faxom 033/842-568, pošaljite e-mail na info@sanacija3d.ba, posjetite našu web stranicu: www.sanacija3d.ba, pošaljite nam poruku na Facebook stranici: https://www.facebook.com/sanacija3d ili na Instagram stranici.

Permanentna dezinfekcija zraka, predmeta i okoline!

Pod pojmom dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama.
“Sanacija 3D” d.o.o. koristi hemijske metode pri obavljanju ovih, esencijalno važnih, preventivnih, protuepidemijskih mjera.

Koristimo se dezinfekcionim sredstvima koja su dozvoljena za upotrebu u prehrambenoj industriji, a koja se apliciraju putem najsavremenijih automatskih raspršivača (mikrosola) koji rasprskavaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka, predmeta i okoline 24 sata.

#dezinfekcija #mikroorganizmi #uništavanje #zaštita #prevencija #Sanacija3D #Sarajevo #BiH

COVID-19 – zaštitite se dezinfekcijom!

Pojava koronavirusa Covid-19 u javnosti je aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama dezinfekcije ruku, cijelog tijela i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.
Zaštitite se na siguran i ekološki način!
Kontaktirajte nas na broj 033/842-563 ili na e-mail info@sanacija3d.ba