Sistematska deratizacija

istrebljivac_-_hemijska_deratizacijaSistematska deratizacija (u daljnjem tekstu: deratizacija) je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprečavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Deratizacija obuhvata mjere zaštite i borbu protiv glodara-štetočina i prenosilaca mnogih zaraznih bolesti ljudi i životinja. Zbog toga deratizacija ima veliki epidemiološko-higijenski značaj i važna je karika u borbi protiv zaraznih bolesti i parazita ljudi i životinja. Pored velikog epidemiološko higijenskog efekta, deratizacijom se smanjuju ogromne štete koje glodari nanose privredi.

Obaveza provođenja preventivne sistematske deratizacije, kao opšte mjere u sprječavanju pojave zaraznih oboljenja, propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list FBiH“ broj 29/05), a obaveznu protuepidemijsku deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju određuje kao posebnu mjeru za suzbijanje širenja određenih zaraznih bolesti.

Odlukom Ministarstva zdravstva u periodu od 09.11.-31.12.2015.g. na području Kantona Sarajevo izvodi se Interventna i druga jesenja faza sistematske deratizacije.

U skladu sa članovima 7. i 8. Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 22/13), sva pravna i fizička lica u čijim objektima i prostorima se izvodi deratizacija, dužni su da stručnim radnicima Izvođača kojeg sami izaberu (član 9. stav 5. gore navedene Odluke) omoguće pristup i daju im potrebna obavještenja, u cilju osiguranja uspješnog izvođenja deratizacije i zaštite ljudi.