COVID19

Pandemija je u javnosti posebno aktuelizirala pojam dezinfekcije. Svakako da osim redovne, radimo i preventivnu protuepidemijsku dezinfekciju. Budući da COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba redovno dezinficirati. Prostore određenih institucija i firmi dezinfikujemo na dnevnoj i sedmičnoj bazi.
Preventivna protuepidemijska dezinfekcija razlikuje se od redovne, preventivne po vrsti preparata i načinu aplikacije. Posebnim aparatima vršimo permanentnu dezinfekciju čak i do 24 sata.
Koristimo automatske raspršivače koji rasprskivaju preparat u mikročestice i na taj način vršimo permanentnu dezinfekciju zraka i okoline čak i do 24 sata.

Dezinfekcija – najznačajnija protuepidemijska mjera!

Ukoliko želite da uradite profesionalnu dezinfekciju prostora u kojem boravite, firma Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo vam stoji na raspolaganju za dezinfekciju svih vrsta objekata, od poslovnih prostorija i stambenih objekata, do domaćinstava i otvorenih površina.

Pandemija je u javnosti posebno aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama za dezinfekcije ruku i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.

Svakako da osim redovne, radimo i preventivnu protuepidemijsku dezinfekciju.

Budući da COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba redovno dezinficirati.

Preventivna protuepidemijska dezinfekcija razlikuje se od redovne, preventivne po vrsti preparata i načinu aplikacije. Koriste se automatski raspršivači (mikrosoli) koji rasprskivaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka i okoline.

Dezinfekciju je potrebno raditi redovno, pogotovo na mjestima gdje cirkuliše veliki broj ljudi.
Od svih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, dezinfekcija predstavlja najznačajniju protivepidemijsku mjeru.

Zaštitite se od glodara!

Pandemija koronavirusa donijela je pune ruke posla službama za dezinfekciju, ali tokom borbe protiv virusa zapostavljena je potreba za zaštitom od glodara. Tender za proljetnu deratizaciju u Kantonu Sarajevo je propao zbog čega susreti s miševima danas nisu strani ni u centru glavnog grada.
Prema Pravilniku o obavljanju obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, obavezna sistemska deratizacija provodi se dva puta godišnje tokom koje se na širem području i u što kraćem roku provode postupci uništavanja glodara jedinstvenom metodologijom i preparatima!

Permanentna dezinfekcija zraka, predmeta i okoline!

Pod pojmom dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama.
“Sanacija 3D” d.o.o. koristi hemijske metode pri obavljanju ovih, esencijalno važnih, preventivnih, protuepidemijskih mjera.

Koristimo se dezinfekcionim sredstvima koja su dozvoljena za upotrebu u prehrambenoj industriji, a koja se apliciraju putem najsavremenijih automatskih raspršivača (mikrosola) koji rasprskavaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka, predmeta i okoline 24 sata.

#dezinfekcija #mikroorganizmi #uništavanje #zaštita #prevencija #Sanacija3D #Sarajevo #BiH

COVID-19 – zaštitite se dezinfekcijom!

Pojava koronavirusa Covid-19 u javnosti je aktuelizirala pojam dezinfekcije, pa se svakodnevno susrećemo sa pojmovima i preporukama dezinfekcije ruku, cijelog tijela i predmeta sa kojima dolazimo u dodir, radnih mašina i površina, te općenito svega što bi moglo da posluži za prijenos virusa, bakterija i drugih miokroorganizama.
Zaštitite se na siguran i ekološki način!
Kontaktirajte nas na broj 033/842-563 ili na e-mail info@sanacija3d.ba