bioc-virxx-sl05[1]Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno laganih da budu preneseni vazduhom kroz ventilacioni sistem radi virucidnog, baktericidnog, i fungicidnog djelovanja.

Termička aerosolizacija obavezno se obavlja preparatima biljnog porijekla.

Preparat se posebnim aparatom aplicira preko klima komora u sve zatvorene primarne, sekundarne vodove i kanale za snabdjevanje zrakom čime se vrši i dezinfekcija zraka u svim prostorima izlaza klime.

Termička aerosolizacija se vrši preparatom u vidu fenolne otopine (2 fenil fenol 5%), tj. (5 methyl 2 isopropil + fenol 3%) virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja –  kombinacijom  fenola biljnog porijekla koji vrlo djelotvorno pročišćuje zrak, a može se koristiti u prisustvu ljudi i životinja. Preparat djelotvorno djeluje na sve  gram-negativne i gram-pozitivne bakterije, uključivo i leginellu, protiv aerogenih infekcija i sprječava rast gljivica.

Preparat se aplicira ULV nebulizatorom (Master aparat) u veličini čestice od 0,5-1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora.