Pod superhlorinacijom vode podrezumjeva se dezinfekovanje vode većim količinama hlora, obično desetorostrukom dozom, od one koja se upotrebljava u normalnim uslovima. Superhlorinacija se izvodi uvijek kada se pretpostavlja da uobičajene koncentracije hlora nisu u stanju da zaštite vodu od mogućih naknadnih zagađenja.

Postupal superhlorinacije sastoji se :

  1. Ispuštanje već prisutne vode iz vodovodne mreže,
  2. Ubacivanje preparata u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili zatvarača,
  3. Punjenje cijele mreže vodovoda rastvorom preparata. Prilikom punjenja, potrebno je redom otvarati slavine i sačekati da se pojavi hlor, što se konstatuje hlorinatorima, a onda ih zatvoriti.
  4. Ovako napunjenu mrežu ostaviti da stoji 24 sata.
  5. Nakon 24 sata izvršiti ispiranje cjevovoda.
  6. Pri ispiranju voditi računa da rezidualni hlor treba svesti na 0,3-0,5 mg/l.
  7. Uzeti uzorke vode na hemijsku i bakteriološku analizu,
  8. Izdati upotrebni atest i dozvoliti normalnu eksploataciju