ContainerFumigation6Fumigacija predstavlja primjenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara). Fumiganti su materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrt svih živih organizama. Fumigacija se primenjuje najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspješno prodiru u tretirani materijal i uspješno iz njega izlaze.

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porijekla: žita (pšenica, kukuruz, riža, ječam, raž, zob, heljda i proso), brašno i prerađevine od brašna, grah, grašak, soja, suncokret, leća, bob i njihove prerađevine; vuna, pamuk, lan, odjeća, posteljina, obuća, proizvodi na bazi tkanja, kikiriki, badem, lješnik, orah, kafa, kakaovac, kakao u prahu, sušeno povrće, sušeno voće, sušene gljive, začini, ljekovito sušeno bilje, duhan i čajevi, suhomesnati proizvodi, agrumi, mlijeko u prahu, čokolade i drugo.

Fumigacija je kao metoda ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gdje primjena rodenticida i insekticida nije moguća, ne ostavlja rezidue u robi. Sa druge strane fumiganti su izuzetno toksični i zahtijevaju posebne mjere zaštite pri radu.