Korov
Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog raslinja predstavlja skup različitih učinkovitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Korov je svaka biljka koja raste na nepoželjnom mjestu.

Korovi biljci oduzimaju svjetlost, hranu i vodu, te služe kao bazen za biljne bolesti i štetnike. Suzbijanje korova može se provesti mehaničkim metodoma (ručno čupanje, kultiviranje, redovita košnja) i primjenom herbicida.