Dezindekcija

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj neposrednoj okolini.

Izrazito veliki napredak u povećanju sigurnosti ljudi, domaćih i divljih životinja Detia – Degesch je postigla ugrađivanjem gorke tvari u raticidna sredstva. Količina od 10 ppm gorke tvari u rodenticidima bromadilona i brodifacouma, pokazala je izrazito odbojno djelovanje na ljude i domaće životinje, ali ga glodari rado konzumiraju.

U cilju obezbjeđenja visoke sigurnosti u primjeni sredstava za deratizaciju koristimo rodenticide pomiješane sa gorkom tvari , koja trenutno kod eventualnih zadesnih uzimanja preparata, izaziva neprijatan okus i automatski nagon na povraćanje.

Naime radi se o raticidima koji pored ostalih aktivnih ingridijenata II generacije  (BROMADILON, BRODIFACOUM ) sadrže i hemijsku supstancu ( NAJGORČA SUPSTANCA IKADA OTKRIVENA ZA ČOVJEKA).

Gorka tvar  u dodiru sa pljuvačnim žlijezdama konzumenta, izaziva automatski nagon za povraćanjem i na taj način onemogučava bilo kakvu mogućnost trovanja ljudi, a u isto vrijeme 100 % je djelotvoran kod svih vrsta glodara, jer oni nisu u mogućnosti otkriti tu supstancu.