buhaBuha je naziv za male insekte bez krila iz reda Siphonaptera. Buhe su vanjski paraziti koji se hrane krvlju sisara i ptica.

Buhe su mali (duge 1,5 do 3 mm), pokretni, najčešće tamno obojeni, beskrilni insekti koji posjeduju cjevčicu na usnom aparatu prilagođenu sisanju krvi domaćina. Tijelo im je postranice spljošteno (latero-lateralno) što omogućava lakše kretanje kroz dlaku i perje domaćina. Noge su im dugačke, posebno zadnji par koji je prilagođen za skakanje (vertikalno do 18 cm, horizontalno do 33 cm), oko 200 puta više od dužine tijela, što čini buhu najboljim skakačem u životinjskom svijetu (u odnosu na dužinu tijela).

Izvor svih buha u stambenom prostoru su kućni ljubimci (psi, mačke pa čak i ptice) koje ih donose izvana, a pogotovo ljeti kad se buhe množe.

Vrsta buhe koju najčešće nalazimo na psima i mačkama je tzv. “mačja buha” (Ctenocephalides felis). Iako je njen prvi domaćin nekada bila mačka, danas nije vrstno specifična pa ćemo je naći na psu. Iako psi imaju “svoju” vrstu buha (Ctencephalides canis) izgleda da je mačja prilagodljivija, pa se je raširala više od pasje buhe. Mačja buha nije naročito izbirljiva, pa će sa psa ili mace rado prijeći na čovjeka.

Najbolji način u kontroli buha jest prevencija. Aplikacijom hemijskih sredstava na kućnog ljubimca, možete ga zaštiti od buha, tako do infestacije uopće ne dođe.